top of page
unia8 (1).png

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pt. „Rozwój firmy HPWW Krzysztof Misiewicz dzięki udoskonaleniu oferty usługowej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Opis operacji:

Operacja polega na zakupie innowacyjnego wyposażenia do ośrodka CEGLARNiA.  Dla realizacji operacji konieczne jest utworzenie dodatkowych miejsc pracy - Kucharki, pomocnika kucharki, specjalisty ds. technicznych.

 

Cel operacji:

Rozwój przedsiębiorstwa Krzysztof Misiewicz „HPWW” dzięki wprowadzeniu nowych usług (dekoracji sal na imprezy), udoskonaleniu usług obecnych (obsługi imprez oraz usług gastronomicznych), usprawnieniu obsługi klientów oraz utworzeniu 3 nowych miejsc pracy.

 

Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:

-  Liczba utworzonych miejsc pracy- 3 etaty

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 1 szt.

 

 

Operacja realizowana we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Lider Zielonej Wielkopolski”

ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wielkopolska

bottom of page