LP
DANE GOŚCIA
<<<  EMAIL  >>>
NOCLEG
MIEJSCE
POKÓJ

Jeszcze nie dodałeś żadnego gościa.           

Jeśli chcesz dodać nowego gościa naciśnij           wypełnij pola DANE GOŚCIA oraz NOCLEG i zapisz je

UWAGA 

1. Jeśli wpisujesz gości po imieniu i nazwisku zawsze zaczynaj od nazwiska. Dane te pobierane są przy przydzielaniu pokoi i miejsc przy stole oraz po nich sortowane. Dlatego Pan Kowalski będzie przy Pani Kowalskiej w trakcie wyboru.  

2. Zawsze zapisuj dane po każdej zmianie.

©  2019 CEGLARNiA All Rights Reserved

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon